Διαχείριση πολυκατοικιών στην Αθήνα από 40€

Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων στην Αθήνα από το 1995

Ως εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών η Fast Service ασχολείται με τον τομέα της διαχειρίσης πολυκατοικιών και κτιρίων από το 1995. Η διαχείριση κτιρίων γίνεται από άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι σε θέση να επιλύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων στην Αθήνα

Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων από το 1995

Διαχείριση κτιρίων και πολυκατοικιών, με μεγάλη εμπειρία και φθηνές τιμές

Διαχείριση πολυκατοικιών… με εμπειρία …

Η φιλοσοφία ..
της εταιρείας στηρίζεται στην ομαλή λειτουργία του κτιρίου σε όλα τα επίπεδα και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, αφουγκράζεται τις ανάγκες κάθε κτιρίου.

Με την ανάθεση.. της διαχείρισης πολυκατοικίας στην εταιρεία απαλλάσσεστε από τις διαδικασίες διεξαγωγής κοινοχρήστων και ανάληψης ευθυνών του κτιρίου.

Οι εργαζόμενοι.. είναι δίπλα στους ανθρώπους των πολυκατοικιών που εμπιστεύονται την εταιρεία και αφουγκράζονται τις ανάγκες τους.

Η διαχείριση πολυκατοικίας.. γίνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία. Ενημερώνεται για την πλήρη κατάσταση του ακινήτου πριν αναλάβει και λαμβάνει υπόψιν όλα τα στοιχεία του ακινήτου.

Διαχείριση πολυκατοικιών … εργασίες στο κτίριο..

Ως εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων – ακινήτων αναλαμβάνουμε τις εξής εργασίες:

 • Φύλαξη αποθεματικών σε τραπεζικό λογαριασμό.
 • Είσπραξη κοινοχρήστων μέσω τράπεζας.
 • Αδιάκοπη ενημέρωση οφειλετών.
 • Είσπραξη μηνιαίων κοινοχρήστων.
 • Εξόφληση, ΔΕΚΟ και συνεργαζόμενων συνεργείων.
 • Επισκευές στο κτίριο.
 • Συνεχής επίβλεψη κτιρίου και συνεργείων από έμπειρους επόπτες.
 • Παραλαβή αποθεματικού με ιδιωτικό συμφωνικό.
 • Παραλαβή νόμιμων παραστατικών για όλες τις δαπάνες.
 • Διατήρηση πρακτικών σε κάθε γενική συνέλευση.
 • Έλεγχος για την συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα ώστε να εξασφαλίζεται οικονομία στην κατανάλωση, μέγιστη θερμική απόδοση.
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας του ανελκυστήρα, εποπτεία για την σωστή συντήρηση του.
 • Επιμελούμαστε την αναγόμωση πυροσβεστήρων μια φορά το έτος
 • Επιμελούμαστε την ετήσια απολύμανση και απεντόμωση του κτιρίου

Διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών … με φθηνές τιμές..!!

Διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων με φθηνές τιμές

Ιδιωτικό συμφωνητικό, έναρξη συνεργασίας

Η έναρξη της συνεργασίας γίνεται πάντα με ιδιωτικό συμφωνητικό για την πλήρη καταγραφή και ανάλυση του αποθεματικού που παραλαμβάνει και να υπάρχει εξασφάλιση των χρημάτων και γενικά του αποθεματικού των ενοίκων της πολυκατοικίας.

Η σύμβαση σε καμία περίπτωση δεν έχει το νόημα της δέσμευσης, αλλά της εξασφάλισης, η μόνη δέσμευση που έχετε είναι η ενημέρωση της εταιρείας 2 μήνες πριν την παράδοση της διαχείρισης και πάλι σε ένοικο της πολυκατοικίας. Στην λήξη της συνεργασίας παραδίδεται ακέραιο το αποθεματικό όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την στιγμή.

 

Διαχείριση πολυκατοικιών… παραλαβή και αποδείξεις

Παραλαβή διαχείρισης από την εταιρεία

Για να πραγματοποιηθεί παραλαβή της διαχείρισης από την εταιρεία θα πρέπει να προϋπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης, όπου η πλειοψηφία των ενοίκων του ακινήτου επιθυμεί να αναλάβει την διαχείριση του ακινήτου η εταιρεία Fast Service.

Εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων και ακινήτων

Η εταιρεία θα παραλάβει ή θα δημιουργήσει αποθεματικό θα να είναι επαρκές για τις ανάγκες του κτιρίου που θα διαχειρίζεται. Στην παράδοση της διαχείρισης θα πρέπει να δοθούν και τα στοιχεία των ενοίκων όπως ονόματα, τηλέφωνα, καθώς και οι τελευταίοι λογαριασμοί ΔΕΚΟ.

Για την έναρξη στην διαχείριση πολυκατοικιών η εταιρεία παραλαμβάνει τα κλειδιά της πολυκατοικίας έτσι ώστε οι εργαζόμενοί της να έχουν άμεση πρόσβαση στο κτίριο. Θα γίνει πλήρης καταγραφή της ποσότητας πετρελαίου στην διάρκεια της παραλαβής με την παρουσία εκπροσώπων της πολυκατοικίας και η καταγραφή των ωρομετρητών θέρμανσης, καθώς και παραλαβή όλων των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Αρχείο αποδείξεων στην διαχείριση

Διατηρείται αρχείο με αποδείξεις πληρωμών και αρχείο για κάθε κίνηση που θα υπάρξει στο κτίριο.

Οι ένοικοι μπορούν να ελέγξουν τα αρχεία της πολυκατοικίας. Ορίζεται εξ αρχής αρμόδιος υπάλληλος της εταιρείας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άρτια εκτέλεση των διαχειριστικών υπηρεσιών και αυτός όπου θα επικοινωνεί με τους ενοίκους.

Διαθέτουμε ένα άρτιο εκπαιδευμένο τμήμα συμβούλων το οποίο είναι ικανό να επιλύσει άμεσα οποιοδήποτε πρόβλημα θα προκύψει.

Διαχείριση πολυκατοικιών, εξόφληση λογαριασμών

 • Εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ και συνεργαζόμενων συνεργείων του κτιρίου.
 • Λήψη λογαριασμών ΔΕΚΟ ηλεκτρονικά σε εταιρικό mail για να εξασφαλίζουμε ότι δεν θα χαθεί κανένας λογαριασμός προς εξόφληση.
 • Εξόφληση όλων των δαπανών του κτιρίου προς τρίτους.

Διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών … σας λύνουμε το πρόβλημα..!!

Εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων στην Αθήνα

Ιδιωτικό συμφωνητικό, λήξη συνεργασίας

Στην λήξη συνεργασίας η εταιρεία παραδίδει:.

 • Τα αρχεία που έχουμε παραλάβει με την έναρξη της συνεργασίας.
 • Τα αρχεία που αφορούν όλες τις οικονομικές συναλλαγές της διαχειριστικής περιόδου της εταιρείας.
 • Τις μηνιαίες εκδόσεις κοινοχρήστων με τα αντίστοιχα παραστατικά.

 

Με την διαχείριση πολυκατοικιών αναλαμβάνουμε…

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών δείτε απολυμάνσεις

Απολυμάνσεις

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών δείτε Πυροσβεστήρες

Πυροσβεστήρες

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών δείτε απεντομώσεις

Απεντομώσεις

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών δείτε καθαρισμοί πολυκατοικιών

Καθαρισμό

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών δείτε καυστήρες

Καυστήρες

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών δείτε τις μυοκτονίες

Μυοκτονίες

Εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων στην Αθήνα..

Η διαχείριση πολυκατοικίας γίνεται εξολοκλήρου από την εταιρεία. Ενημερώνεται για την πλήρη κατάσταση του ακινήτου πριν αναλάβει και λαμβάνει υπόψιν όλα τα στοιχεία που θα συλλέξει από το ακίνητο. Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας κάθε εργασία στην πολυκατοικία.

Διαχείριση πολυκατοικιών - εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών στην Αθήνα με φθηνές τιμές

Διαχείριση πολυκατοικιών ή κτιρίων με εμάς:

 • Διαχειριζόμαστε πολυκατοικίες και κτίρια από το 1995.
 • Καλύπτουμε σε διαχείριση πολυκατοικιών την Αθήνα και τον Πειραιά.
 • Η Διαχείριση πολυκατοικιών γίνεται από μόνιμο προσωπικό.
 • Εγγυόμαστε την ασφάλεια των αποθεματικών.
 • Διαφάνεια σε κάθε εργασία.
 • Νόμιμα παραστατικά για κάθε έξοδο
 • Εξόφληση συνεργαζόμενων συνεργείων.
 • Είσπραξη εξόδων ανά μήνα.

Διαχείριση πολυκατοικιών σε Αθήνα και Πειραιά…

Διαχείριση πολυκατοικιών με φθηνές τιμές στην Αθήνα

Διαχείριση πολυκατοικιών
εξυπηρετούμε όλη την Αθήνα και τον Πειραιά.

Διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών στην Αθήνα

Διαχείριση κοινοχρήστων.. αναλαμβάνουμε και τις εργασίες του κτιρίου.

Διαχείριση πολυκατοικιών - κοινοχρήστων στην Αθήνα και τον Πειραιά

Αποθεματικά Ασφαλή φύλαξη αποθεματικών σε τραπεζικό λογαριασμό.

Εταιρεία διαχείριση πολυκατοικιών και κοινοχρήστων

Μηνιαία.. έκδοση κοινοχρήστων για την είσπραξη οφειλών.

Διαχείριση πολυκατοικιών… ενημέρωση οφειλετών..

Διαχείριση πολυκατοικιών και Ενημέρωση οφειλετών

Η εταιρεία ειδοποιεί αδιάκοπα κάθε οφειλέτη για το σύνολο των οφειλών του σεβόμενη πάντα τα προσωπικά δεδομένα.

Στην έλλειψη ανταπόκρισης ο αρμόδιος υπάλληλος και υπεύθυνος για το συγκεκριμένο κτίριο ή πολυκατοικία ενημερώνει τηλεφωνικά τον οφειλέτη έτσι ώστε να διευκρινίσει τις δυσκολίες που θα δημιουργηθούν στην πολυκατοικία από την μη καταβολή των οφειλόμενων.

Εάν και μετά την όχληση δεν υπάρξει συμμόρφωση του οφειλέτη η εταιρεία προβαίνει σε εξώδικη ενημέρωσή του. Σε περίπτωση που και με την εξώδικη ενημέρωση δεν προβεί σε εξόφληση των οφειλόμενων η εταιρεία συγκαλεί γενική συνέλευση των ιδιοκτητών προκειμένου να της επιτρέψουν να προβεί σε κάθε νόμιμη διαδικασία σε βάρος του οφειλέτη.

Τα δικαστικά έξοδα θα επιβαρύνουν το σύνολο της πολυκατοικίας και επιστρέφονται όταν οριστεί τελεσίδικη η αγωγή σε βάρος του οφειλέτη.

 

Εργασίες στο κτίριο ή την πολυκατοικία

 • 1. Κάθε μήνα εκδίδουμε τα μηνιαία κοινόχρηστα με τους κοινόχρηστους λογαριασμούς της πολυκατοικίας ή του κτιρίου και αναλαμβάνουμε να τα κατανείμουμε στους υπόχρεους ενοίκους των διαμερισμάτων.
 • 2. Ελέγχεται από εκπρόσωπο της εταιρείας το κτίριο μια φορά την εβδομάδα εκτός και αν κρίνουμε απαραίτητο οι επισκέψεις είναι πιο συχνές, Εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων - πολυκατοικιών - κτιρίων - ακινήτων ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες λόγω κατανάλωσης πετρελαίου.
 • 3. Η παράδοση πετρελαίου γίνεται υποχρεωτικά με παρουσία ενοίκου της πολυκατοικίας και φυσικά κατόπιν συνεννόησης μαζί του για την ημέρα και την ώρα παράδοσης.
 • 4. Τα μηνιαία κοινόχρηστα συνοδεύονται πάντα από αντίτυπα των καταχωρημένων αποδείξεων. Κάθε δαπάνη της πολυκατοικίας συνοδεύεται από νόμιμο παραστατικό.
 • 5. Η είσπραξη των μηνιαίων κοινοχρήστων από την εταιρεία εκτελείται με τρείς τρόπους: μέσω τράπεζας (e – banking ή σε υποκατάστημα τραπέζης), με κάρτα (τερματικά POS), ή με εισπράκτορα.
 • 6. Κάνουμε τακτικούς ελέγχους στο κτίριο για τυχόν φθορές ή βλάβες. Οι επισκέψεις από εκπροσώπους της εταιρείας μας είναι πιο τακτικές τους χειμερινούς μήνες για να ελέγχουμε και την κατανάλωση πετρελαίου.

Διαχείριση πολυκατοικιών … συχνές ερωτήσεις..

Διαχείριση πολυκατοικιών, αποθεματικό ?

Η εταιρεία για να μπορέσει να διαχειριστεί το κτίριο ή την πολυκατοικία θα πρέπει να παραλάβει αποθεματικό ίσο ή μεγαλύτερο των μηνιαίων εξόδων.

Στην περίπτωση που στην παραλαβή της διαχείρισης δεν υπάρχει αποθεματικό η εταιρεία θα δημιουργήσει στους επόμενους μήνες.

Διαχείριση πολυκατοικιών, είσπραξη μηνιαίων κοινοχρήστων?

Η εταιρεία εκδίδει κάθε τέλος του μήνα κοινόχρηστα για να εισπράξει από τους ενοίκους τα μηνιαία έξοδα, η εξόφληση από τους ένοικους γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενοίκων η εταιρεία συνεργάζεται και με τις τέσσερις ελληνικές μεγάλες τράπεζες.

Διαχείριση πολυκατοικιών, μεγάλες οφειλές ενοίκων?

Τα μηνιαία έξοδα που δεν εξοφλούνται από τους χρόνιους οφειλέτες αποπληρώνονται από τους υπόλοιπους ενοίκους.

Όταν τελεσιδικήσει ο δικαστικός αγώνας σε βάρος τους τα χρήματα επιστρέφονται στους ένοικους, μαζί με τα δικαστικά έξοδα.

Διαχείριση πολυκατοικιών, έλεγχος κτιρίου από την εταιρεία?

Η εταιρεία σε εβδομαδιαία βάση αποστέλλει εργαζόμενο προκειμένου να ελέγξει την λειτουργικότητα του κτιρίου ή της πολυκατοικίας.

Στην περίπτωση που εντοπιστούν καμένες λάμπες ή μικροφθορές η εταιρεία τις επισκευάζει από το αποθεματικό που έχει δημιουργήσει ή παραλάβει.

Η διαχείριση της πολυκατοικίας στην Fast Service.

Στην Fast Service έχουμε ανθρωποκεντική αντίληψη στα προβλήματα των ενοίκων, λειτουργούμε με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του κτιρίου και την άμεση εξυπηρέτηση των ενοίκων.

 • Λύνουμε άμεσα προβλήματα λειτουργικότητας.
 • Ενημερώνουμε τακτικά τους οφειλέτες.
 • Ελέγχουμε τακτικά τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Η Fast Service καλύπτει όλες τις ανάγκες της πολυκατοικίας.

Η εταιρεία διαθέτει όλα τα συνεργεία για την ομαλή εξυπηρέτηση των πολυκατοικιών ή των κτιρίων που αναλαμβάνει την διαχείριση.

 • Συνεργεία για την απολύμανση - απεντόμωση και μυοκτονία.
 • Συνεργεία έμπειρων τεχνικών καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου.
 • Ιδιόκτητα εργαστήρια αναγόμωσης πυροσβεστήρων.
 • Διανομή πετρελαίου θέρμανσης

Διατηρούμε αρχείο αποδείξεων για όλη την θητεία μας.

Η εταιρεία για να πραγματοποιήσει μια εργασία σε πολυκατοικία ή κτίριο που διαχειρίζεται θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύετε από νόμιμα παραστατικά, τα παραστατικά φυλάσσονται στην εταιρεία για όλοι την θητεία της.

Οι ένοικοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να προβούν σε έλεγχο τόσο των εργασιών όσο και των παραστατικών που εκδόθηκαν για την εργασία.

Τελευταία άρθρα
Scroll to Top
Καλέστε