Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο από 40€

Η Fast Service αναλαμβάνει την διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο για περισσότερα από 20 χρόνια. Η διαχείριση πολυκατοικιών αφορά την πλήρη ανάθεση της διαχείρισης του κτιρίου σε εταιρεία. Η έκδοση κοινοχρήστων, η επισκευή βλαβών, η πληρωμή λογαριασμών κ.α. γίνονται από την εταιρεία διαχείρισης αντί κάποιου ιδιοκτήτη εντός της πολυκατοικίας.
Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο με φθηνές τιμές

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο.. με οικονομικές τιμές

 

Διαχείριση κτιρίων Μεταξουργείο.. ανάθεση στην εταιρεία

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο.. έναρξη συνεργασίας

Αρχικά, πραγματοποιείται γενική συνέλευση από τους ενοικιαστές ή ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και η πλειοψηφία αποφασίζει την ανάθεση της διαχείρισης στην Fast Service.

Στη συνέχεια, η εταιρεία διαχείρισης παραλαμβάνει τα στοιχεία για την έκδοση των κοινοχρήστων, τα ονόματα των ενοικιαστών και ιδιοκτητών, στοιχεία επικοινωνίας, τους τελευταίους λογαριασμούς ΔΕΚΟ.

Κατά την παραλαβή γίνεται λεπτομερής καταγραφή της ποσότητας πετρελαίου και των ωρομετρητών με παρουσία εκπροσώπου της πολυκατοικίας. Το γραφείο διαχείρισης παραλαμβάνει κλειδιά του κτιρίου έτσι ώστε να έχει άμεση πρόσβαση για προγραμματισμένες εργασίες ή έκτακτη ανάγκη.

Τέλος, η εταιρεία διαχείρισης παραλαμβάνει το αποθεματικό της εταιρείας, αν δεν υπάρχει δημιουργεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο.. ιδιωτικό συμφωνητικό

Η έναρξη της συνεργασίας γίνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνειΔιαχείριση κτιρίων Μεταξουργείο με φθηνές τιμές πλήρη καταγραφή και ανάλυση του αποθεματικού της πολυκατοικίας που παραλαμβάνει η εταιρεία διαχείρισης.

Οι συνιδιοκτήτες με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν τα χρήματα που παραδίδουν στο γραφείο διαχείρισης. Το συμφωνητικό δεν έχει την μορφή δέσμευσης προς τους συνιδιοκτήτες αλλά της εξασφάλισης.

Σε περίπτωση λήξης της συνεργασίας η μόνη δέσμευση που υπάρχει είναι η ενημέρωση της εταιρείας διαχείρισης 2 μήνες νωρίτερα. Στην λήξη της συνεργασίας το αποθεματικό επιστρέφεται στην πολυκατοικία ακέραιο όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την στιγμή.

Εταιρεία διαχείρισης Μεταξουργείο.. εργασίες στην πολυκατοικία

Γραφείο διαχείρισης Μεταξουργείο με φθηνές τιμές

Ως εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών και κτιρίων αναλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες

 • Φύλαξη αποθεματικού της πολυκατοικίας σε τράπεζα
 • Εξόφληση λογαριασμών (ΔΕΚΟ, συνεργαζόμενα συνεργεία)
 • Είσπραξη μηνιαίων κοινοχρήστων
 • Ενημέρωση οφειλετών
 • Συνεχής επίβλεψη του κτιρίου
 • Επισκευές στο κτίριο.
 • Αρχείο νόμιμων παραστατικών για όλες τις εργασίες
 • Παραλαβή αποθεματικού με ιδιωτικό συμφωνικό.
 • Διατήρηση αρχείου πρακτικών για κάθε γενική συνέλευση
 • Ετήσια συντήρηση καυστήρα για σωστή λειτουργία και οικονομία στην κατανάλωση
 • Εποπτεία συντήρησης ανελκυστήρα
 • Ετήσια αναγόμωση πυροσβεστήρων
 • Απολύμανση και απεντόμωση της πολυκατοικίας δύο φορές το έτος

Διαχείριση πολυκατοικιών… αρμοδιότητες και υποχρεώσεις

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο.. αρμοδιότητες διαχειριστή

Ο διαχειριστής έχει πλήθος αρμοδιοτήτων κάποιες από αυτές είναι η έκδοση και είσπραξη κοινοχρήστων, η φύλαξη του αποθεματικού, η εξόφληση των λογαριασμών και των συνεργαζόμενων συνεργείων, η απολύμανση και απεντόμωση του κτιρίου, η συντήρηση των πυροσβεστήρων και του καυστήρα.

Οι ρυθμοί της εποχής αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο με αποτέλεσμα οι ένοικοι ή ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας να μην μπορούν να αναλάβουν την διαχείριση. Η Fast Service αναλαμβάνει για εσάς όλες τις εργασίες του κτιρίου και σας απαλλάσσει από το άγχος της διαχείρισης.

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο.. διαχείριση οφειλών

Η εταιρεία διαχείρισης αναλαμβάνει να ειδοποιεί τους οφειλέτες κάθε πολυκατοικίας σεβόμενη πάντα τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο αρμόδιος υπάλληλος για το κάθε κτίριο ενημερώνει τηλεφωνικά τους οφειλέτες για τις δυσκολίες που δημιουργούνται στο κτίριο από την έλλειψη καταβολής των οφειλόμενων.

Σε μη συμμόρφωση του οφειλέτη ακολουθεί εξώδικη ενημέρωση. Ακολούθως, συγκαλείται γενική συνέλευση προκειμένου οι ιδιοκτήτες να ενημερωθούν και να επιτρέψουν στην εταιρεία να προβεί σε κάθε νόμιμη διαδικασία σε βάρος του οφειλέτη για την εξόφληση των οφειλόμενων.

Τα δικαστικά έξοδα επιβαρύνουν το σύνολο της πολυκατοικίας και επιστρέφονται όταν οριστεί η τελεσίδικη αγωγή του οφειλέτη.

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο | καταστατικό και διαχειριστής

Διαχείριση κοινοχρήστων Μεταξουργείο με φθηνές τιμές

Πληροφορίες για την διαχείριση

Οι πολυκατοικίες είναι υποχρεωτικό από το νόμο να έχουν διαχειριστή, ο οποίος επιλέγεται από την γενική συνέλευση. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος κατά την διάρκεια της θητείας του να εκτελεί τις εντολές της γενικής συνέλευσης και να μην παραμελεί τις υποχρεώσεις του.

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του διαχειριστή προσδιορίζονται από το καταστατικό της πολυκατοικίας και την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν όλοι οι συνιδιοκτήτες αρνηθούν την ανάληψη των καθηκόντων τότε αναλαμβάνει εταιρεία εξωτερικής διαχείρισης.

Πληροφορίες για το καταστατικό

Το καταστατικό δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο για τις πολυκατοικίες άλλα ρυθμίζει την λειτουργία του κτιρίου και τις σχέσεις των ενοικιαστών ή ιδιοκτητών. Το καταστατικό συντάσσεται από συμβολαιογράφο και έχει ισχύ μετά την καταχώρηση του στο Υποθηκοφυλάκειο ή στο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ζητήματα όπως η χρήση των κοινόχρηστων χώρων, οι αρμοδιότητες του διαχειριστή, επισκευές της πολυκατοικίας κ.α. ρυθμίζονται με το καταστατικό. Σε περίπτωση έλλειψης του όλα ρυθμίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων Μεταξουργείο

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο … συχνές ερωτήσεις..

Μηνιαίες υπηρεσίες.. αναλυτικά

1. Κάθε μήνα εκδίδονται τα μηνιαία κοινόχρηστα από τους κοινόχρηστους λογαριασμούς της πολυκατοικίας και αναλαμβάνουμε την κατανομή στους ένοικους των διαμερισμάτων.

2. Τα κοινόχρηστα συνοδεύονται πάντα από φωτοαντίγραφα των καταχωρημένων αποδείξεων. Όλες οι δαπάνες του κτιρίου συνοδεύονται από νόμιμα παραστατικά.

3. Η είσπραξη των κοινοχρήστων γίνεται από την εταιρεία με τρείς τρόπους: μέσω τράπεζας (e–banking ή κατάθεση), με κάρτα (τερματικό POS), ή με εισπράκτορα.

4. Οι έλεγχοι από εκπροσώπους της εταιρείας στο κτίριο είναι τακτικοί για τυχόν φθορές ή βλάβες. Οι επισκέψεις είναι συχνότερες τους χειμερινούς μήνες για να ελέγχεται η κατανάλωση πετρελαίου.

5. Η παράδοση πετρελαίου γίνεται υποχρεωτικά με παρουσία ενοίκου της πολυκατοικίας και φυσικά κατόπιν συνεννόησης μαζί του για την ημέρα και την ώρα παράδοσης.

6. Εργασίες όπως απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία πραγματοποιούνται με παρουσία ενοίκου κατόπιν συνεννόησης.

Διαχείριση πολυκατοικίας Ηλιούπολη με την Fast Service.

Έχουμε ανθρωποκεντρική αντίληψη στα προβλήματα των ενοίκων, λειτουργούμε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της πολυκατοικίας και την άμεση εξυπηρέτηση των ενοίκων. Έχουμε πολυετή εμπειρία στην διαχείριση πολυκατοικιών και κτιρίων.

 • Λύνουμε άμεσα προβλήματα λειτουργικότητας.
 • Ενημερώνουμε τακτικά τους οφειλέτες.
 • Ελέγχουμε τακτικά τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Διαχείριση μεγάλων οφειλών ενοίκων.

Τα μηνιαία έξοδα που δεν εξοφλούν οι χρόνιοι οφειλέτες αποπληρώνονται από τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. Τα δικαστικά έξοδα επιβαρύνουν το σύνολο της πολυκατοικίας και επιστρέφονται όταν οριστεί η τελεσίδικη αγωγή του οφειλέτη.

Διαχείριση αποθεματικού.

Η εταιρεία παραλαμβάνει αποθεματικό ίσο ή μεγαλύτερο των μηνιαίων εξόδων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποθεματικό, δημιουργεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο..

Εταιρεία διαχείρισης κοινοχρήστων Μεταξουργείο με φθηνές τιμές

Εταιρεία διαχείρισης πολυκατοικιών Μεταξουργείο, Αθήνα, Πειραιάς.

Διαχείριση κτιρίων Μεταξουργείο

Διαχείριση κτιρίων Μεταξουργείο αναλαμβάνουμε όλες τις εργασίες.

Οικονομική διαχείριση πολυκατοικίας Μεταξουργείο

Οικονομική διαχείριση πολυκατοικίας Μεταξουργείο σας απαλλάσσουμε από το άγχος.

Διαχείριση κοινοχρήστων Μεταξουργείο

Διαχείριση κοινοχρήστων Μεταξουργείο μηνιαία έκδοση για την είσπραξη οφειλών.

Διαχείριση πολυκατοικιών Μεταξουργείο.. από το 1995

Μεταξουργείο..ιστορικά στοιχεία

Η σταδιακή επέκταση του αρχικού εργοστασίου επεξεργασίας μεταξιού σε ολόκληρο συγκρότημα απέτρεψε για αρκετό χρονικό διάστημα (έως το 1875 περίπου) τη δημιουργία οικιστικών ζωνών στην περιοχή.

Σε αυτό συνέβαλε και η ίδρυση του Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα το 1856, το οποίο πλαισιώναν εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης των φιλοξενούμενων παιδιών και, αργότερα, η εγκατάσταση του γειτονικού εργοστασίου παραγωγής φωταερίου (1859-61).

Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία καταστημάτων σιδηροκατασκευών και αμαξοποιείων, που μεταπήδησαν στο Μεταξουργείο από την όμορη περιοχή της Πλατείας Ελευθερίας (Κουμουνδούρου).

Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι. στο Μεταξουργείο είχε πλέον δημιουργηθεί ένα συνεχές σύστημα δόμησης με τη γειτονική περιοχή της Βάθειας, τη σημερινή Βάθη.

*Πηγή: wikipedia

Διαχείριση πολυκατοικίων Μεταξουργείο

Τελευταία άρθρα
Scroll to Top
Καλέστε